Po-Wong v.z.w.

Wat is Taekwondo?

 

Taekwon-Do is een vorm van ongewapend gevecht. Letterlijk vertaald betekent “Tae” voet, “kwon” hand of vuist en “Do” de manier of de weg. Taekwon-Do is dus het gebruik van de hand en de voet, met als doel zelfverdediging en het verbeteren van je persoonlijkheid en het wordt dus ook vaak gezien als een verdedigingssport en niet als een vechtsport omdat er veel aandacht gaat naar zelfbeheersing en respect.

 

Voor de serieuze taekwondoïn is het niet alleen het gebruik van de hand en de voet, maar een manier van denken, een manier van zelfdiscipline en ontwikkeling van zelfvertrouwen. In deze tijd met al haar geweld en intimidatie biedt Taekwon-Do de zwakkere een effectief wapen om zichzelf te verdedigen.

Door training ontwikkelt een student zelfvertrouwen, discipline, lichamelijke gezondheid, coördinatie en zelfverdediging. Taekwon-Do wordt gezien als een kunst van zelfverdediging, die gebruikt kan worden voor gerechtigheid en het verdedigen van de zwakkere. Het is een kunst die niet alleen is weggelegd voor de sterken onder ons, maar juist ook voor de zwakkeren, jong of oud, man of vrouw, groot of klein.

 

De moderne beoefening van Taekwondo spitst zich toe op vier verschillende onderdelen:

1. Vrij gevecht of Kyorugi, ook wel sparring genoemd: een gevecht tussen twee kampers, waarbij het niet gaat om de tegenstander KO te trappen, maar wel om zoveel mogelijk punten te scoren binnen een bepaalde tijd en gebonden aan strenge regels.
2. Stijlfiguren of Poomsae: een soort schijngevecht in een vast patroon tegen een ingebeelde tegenstander.
3. Zelfverdediging of Hosinsul: hier worden technieken gebruikt om het eigen lichaam te verdedigen. De aanval kan op een gewapende of ongewapende manier gebeuren.
4. Breektechnieken of Kyokpa: het breken van een voorwerp met een bepaalde techniek. De breektest is een dankbaar onderdeel voor demonstraties. Het heeft immers een hoge spektakelwaarde.

Bron: www.taekwondo.be

 

Doelstellingen van Taekwondo 

  • Hoffelijkheid. Beleefd zijn tegen elkaar, eerlijk zijn, respect tonen voor de leraar en voor mensen die ouder zijn dan jezelf.
  • Integriteit. In het Taekwon-Do is eerlijkheid en oprechtheid heel belangrijk.
  • Doorzettingsvermogen.
  • Zelfbeheersing. Dit is heel belangrijk bij Taekwon-Do, zowel binnen als buiten de dojang (도장).
  • Enorme geestkracht. Een oprechte Taekwon-Do student moet zich inzetten voor vrede en rechtvaardigheid en zich niet laten afschrikken.
  • Concentratie. Het begrip Jip-Joong wat geconcentreerde kracht betekent verwoordt dit. Het wijst op de concentratie van die spieren, voor de beweging naar het doel, in een korte tijd. Hierbij bewegen de heup en buik eerder dan de ledematen. De beweging is 'lateraal' (zijwaarts) en verticaal. De concentratie van die spieren voor ontspannen en inspannen. Deze behelst tegenkracht, concentratie, balans, beheersing van de ademhaling, massa en snelheid.

 Verdere informatie :   http://nl.wikipedia.org/wiki/Taekwondo